Wow!!! Good.

Advertisements

ยินดีต้อนรับ

ชมรมเสริมทักษะจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ
เปิดสมัครน้องๆ ที่สนใจชมรมที่ ไตรมาสสุดท้ายปี 2010 นี้ จ้า เริ่ม สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถึงเ้ดีอนตุลาคมนี้ครับ   วิชาที่เปิดอยู่ตอนนี้ ได้แก่
1. ภาษาจีน  2. ภาษาอังกฤษ 3. คณิตรศาสตร์ 4. กีต้าร์ 5. B-Boy


บรรยากาศในห้องประชุม รอบบ่าย

กลุ่มน้องๆ ที่เรียน ภาษาอังกฤษ และ B-Boy

รูปชมรมอื่นๆ คลิก